TILVENNING

Vi ønsker alle som skal starte i Ragnas hage velkommen, og barn og foreldre skal få en trygg og god oppstart.

Når barnet begynner i barnehage starter en ny tid for hele familien. Barnet skal inn på en ny og ukjent arena. Dette kan være en stor overgang for hele familien.

I Ragnas hage setter vi av minst tre dager til tilvenning. Første dag er foreldre sammen med barnet hele tiden, på andre og tredje dag går foreldrene litt ifra. Hvordan vi gjør dette avtaler vi underveis i tilvenningen. Barn er forskjellige. Noen takler oppstarten veldig godt, mens for andre kan den være litt vanskelig. I tilvenningsperioden skal barn, foreldre og personal bli kjent. Foreldrene skal også få et innblikk i barnehagehverdagen og bli trygget på at barnet deres blir ivaretatt på beste mulig måte. Dersom foreldrene har mulighet til det vil en rolig oppstart, med litt kortere dager, være gunstig for barnet. 

God informasjonsutveksling mellom personal og foreldre er grunnleggende for en god oppstart. Vi som jobber i barnehagen forstår at det kan være vanskelig å forlate barnet sitt i barnehagen. Det er helt i orden at foreldre tar kontakt med oss i løpet av dagen. Personalet kan også ringe eller sende SMS for å fortelle hvordan det går.

PÅKLEDNING

I barnehagen er vi stort sett ute i all slags vær. Å være varm og tørr er en forutsetning for gode opplevelser ute. Det betyr at barnet må ha disse klærne i barnehagen:

  • Regntøy
  • Gummistøvler
  • Yttertøy/parkdress
  • Votter, lue og hals
  • Vinterdress
  • Ulltøy eller fleesetøy
  • Tykke ullsokker

Det er foreldrenes oppgave å holde orden i barnets tøy og sørge for at det har med seg det det trenger i forhold til vær og årstid. Alle klær må være merket med barnets navn og telefonnummer. Dette hjelper både personalet, foreldre og barnet selv med å holde orden i klærne.

Inne må barnet ha tøfler/innesko. I tillegg bør barnet ha et ekstra sett med fullt skift, i tilfellet det blir vått eller søler på seg. Dette legges i skiftetøyskuffen på badet:

  • Truse og t-skjorte
  • Strømpebukse og sokker
  • Bukse og genser

KULDE OG UTELEK

Det er mange meninger om når det er for kaldt for barn å være ute. Vi har hentet inn råd fra bydelsoverlegen i Bydel Sagene og informasjon fra Private barnehagers landsforbund, og forsøkt å redegjøre for vår praksis for utelek og soving ute når det er skikkelig kaldt.

Det er viktig å huske at det er mer enn målt temperatur som er viktig når vi skal vurdere hvor lenge vi kan være ute. Det er alder på barna, barnas aktivitet, om det er vind, og om det er fuktighet i lufta. Påkledning er også av stor betydning.

Det er ikke skadelig for friske barn å være litt ute selv om det kaldt. Det er viktig at de voksne vurderer situasjonen på bakgrunn av faktorene vi redegjør for nedenfor. En liten tur ut selv om det er kaldt har god virkning på barnegruppa, og gjør at dagen blir bedre. Både barn og voksne syns det er godt å lufte seg litt, men vi korter selvfølgelig ned på utetida når det er kaldt.

Vind

Nettstedet www.yr.no har laget en tabell som viser forholdet mellom vindstyrke og lufttemperatur. Det er viktig at personalet forholder seg til følt temperatur, og er ekstra oppmerksomme hvis det blåser. 

Fare for frostskader

Når barnehagen har vurdert værforholdene og barna leker ute, må personalet være ekstra oppmerksomme på tegn på overflatisk frostskade. Personalet bør regelmessig se på huden i ansiktet og ørene, og gå inn før det utvikler seg evt. frostskader. 

Barnas alder og aktivitet

Barn tåler kulde ulikt. Noen barn er varme av seg, mens andre har lettere for å bli kalde og fryse. Små barn med liten aktivitet blir fortere kalde og må være mer inne enn større barn som ofte er mer i bevegelse. Dette må vi som ansatte ta hensyn til.

Barnas påkledning

Trelagsprinsippet er godt kjent av de fleste, og bruk av ull innerst likeså. Det er viktig å tenke på at barna trenger tjukkere klær og en skikkelig godt vattert dress når gradestokken kryper under 10 minus. Et ekstra lag kan være godt, avhengig av dressens kvalitet. Det er viktig å ikke ha trange klær slik at barna ikke kan bevege seg greit. Skoene må være store nok, for trange sko vil medføre kalde føtter. Husk å sjekke at barnas vintersko er tørre ved levering om morgenen.

Det er også viktig at ungene har gode halser og hetter på dressene sine, slik at vi kan trekke over. Det beskytter ansikt og hals mot trekk. Gode luer som er vindtette og dekker ørene godt er også viktig. 

Kuldekrem

Vi vet at det mange meninger rundt bruk av kuldekrem. Hvis man velger å bruke kuldekrem på barna, så må den påføres hjemme om morgenen. Å påføre kuldekrem rett før man går ut kan virke mot sin hensikt. 

retningslinjer for uteaktiviteter i ragnas hage

Vårt mål er å være ute sammen med barna hver eneste dag, men noen dager kan vær- og føreforhold begrense uteleken. Vi ønsker å ivareta barnas sikkerhet og komfort, og har derfor utarbeidet retningslinjene som følger under.

soving ute

Når det er kaldere enn ca. 10 minus sover barna vanligvis i vognene sine inne i garderoben. Vi i barnehagen forholder seg til denne grensen, men dersom foreldre har andre ønsker kan dette avtales med avdelingen.

Utelek for småbarnsavdelingene

Småbarna er ikke ute når det er kaldere enn 10 minus. 

Utelek for storbarnsavdelingene

De største barna er ikke ute når det er kaldere enn 15 minus. 

Disse grensene er satt for barnas sikkerhet og komfort. Det er huden, fingrene og lungene hos barna som er spesielt utsatt i kulden. Når vi i barnehagen går ut, har vi ansvar for en gruppe barn. Med 24 eller 14 barn har vi ikke like god mulighet til å følge opp hvert enkelt barn, når det gjelder påkledning, forfrysninger og pusteproblemer, som foreldre har i forhold til egne barn.

De ansatte må bruke sunn fornuft og kontinuerlig vurdere temperatur, vind og andre værforhold, samt det enkelte barn. Barna skal ha mulighet til selv å bestemme når de vil gå inn når det er svært kaldt ute. 

glattis

Av og til kan det være veldig glatt ute i barnehagen. Vi vurderer sikkerheten for barn og ansatte i disse tilfellene, og tar så en avgjørelse på om det er trygt å gå ut eller ikke.

På slike dager anbefaler vi at barn og foreldre benytter seg av personalinngangen i første etasje. Det kan være veldig glatt å gå bort til hver enkelt avdelings inngang.

forurensing

Vi abonnerer på en meldingstjeneste via www.luftkvalitet.info, og får hver dag tilsendt en oversikt over forurensing i Oslo. Dersom forurensingen er så høy at den kommer over på rødt varsel i vår planlagte utetid, vil vi enten bytte tidspunkt for utelek, kanskje reise på tur i skogen eller vurdere om vi skal holde oss inne.

SYKDOM

Det hender at barn blir syke.  Foreldre må da gi beskjed til avdelingen via MyKid eller telefon. Det er viktig å overholde barnehagens retningslinjer vedrørende sykdom. Vi ønsker å holde både barn, foreldre og ansatte friske, og dersom vi unngår smitte kan vi klare det. Vi har alle et kollektivt ansvar her.

Den viktigste, mest effektfulle og kanskje vanskeligste regelen å huske er 48-timers regelen ved omgangssyke. Det vil si at barnet eller den ansatte skal holde seg hjemme i 48 timer etter at man er blitt symptomfri. Vi følger de nasjonale retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet.

Barna bør holde seg hjemme dersom de har feber på 38,0° C eller høyere. Barna bør også holde seg hjemme dersom de har svekket allmenntilstand, er uopplagte, slappe og virker syke. Barn som er syke trenger ekstra omsorg, hvile og stell.

Når barnet kommer i barnehagen etter å ha vært syk må det kunne delta i de aktiviteter som foregår i barnehagen. Hvis barnet har utslett, eller andre ting som personalet bør vite om, gir foreldrene beskjed om dette ved levering. En god kommunikasjon mellom personal og foreldre viktig.

Les mer om hvordan du skal forholde deg til sykdom hos barn, rutiner ved alvorlig sykdom og medisinering i barnehagen her. (Link til retningslinjer)