RETNINGSLINJER FOR SYKDOM OG MEDISINERING I RAGNAS HAGE

SYKDOM HOS BARN

Brennkopper

Barna skal behandles og holdes hjemme til hudsårene er under kontroll. I praksis vil det i de fleste tilfeller si at barna kan gå i barnehage etter at brennkoppene er behandlet med antibiotika-salve eller tilsvarende i minst ett døgn.

Diaré 

Ved diaré skal barnet være hjemme. Det kan være vanskelig å skille mellom løs mage og diaré. Men hvis barnet er plaget og allmenntilstanden er nedsatt skal barnet ikke være i barnehagen.

Feber

Barnet skal ha en feberfri dag hjemme før det kommer i barnehagen. 

Forkjølelse

Det er ingen spesielle restriksjoner for å være i barnehagen. Barnet bør være hjemme ved feber eller redusert allmenntilstand.

Femte barnesykdom

Sykdommen kalles også erytema infektiosum. Barna kan gå i barnehage når de er feberfri, selv om de fortsatt har utslett.

Fjerde barnesykdom

Kalles også tredagers feber eller exanthema subitum. Barna kan gå i barnehage når de er feberfri, utslettet forsvinner raskt.

Halsbetennelse

Det er ingen restriksjoner, utover de vanlige forholdsregler, dersom det ikke er streptokokkinfeksjon (se lengre ned).

Hodelus

Når det oppdages at ett eller flere barn har lus, bør alle barna i barnehagen (evt. avdelingen) undersøkes.
Foreldre/foresatte skal oppfordres til å kontrollere om andre i deres husstand har fått lus. De som har lus skal behandles. Etter behandling bør foreldre/foresatte etterkontrollere barnet en gang i uken i minst en måned. Barn som ikke har fått lus skal ikke behandles. Lege skal kontaktes dersom det er aktuelt å behandle barn under 1 år.

Hånd-fot-munn sykdom

Barna kan gå i barnehage når allmenntilstanden tillater det, selv om de fortsatt har utslett.

Kikhoste

Vanlig regel er at barna kan gå i barnehage 5 dager etter at behandling med antibiotika er startet.

Kusma

Barnet bør holde seg hjemme så lenger det er synlig hevelse av spyttkjertel. Vanligvis kan barna gå i barnehage ca. 9 dager etter at hevelsen startet.

Lungebetennelse

Allmenntilstand og feber er avgjørende. Når allmenntilstanden er tilfredsstillende og barnet ikke har feber over 38,0° C, kan de gå i barnehage.

Mark eller ormesykdommer

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandlingen er startet.

MESLINGER

Dette bør avtales i samråd med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan barna gå i barnehage 4 dager etter at utslettet brøt ut. Sykdommen er blitt svært sjelden etter at vi begynte å vaksinere mot meslinger.

MOLLUSKER

Faren for smitte mellom individer er bagatellmessig, og det er derfor ingen begrensninger for å gå i barnehage. 

NEDSATT ALLMENNTILSTAND

Det er ofte mer slitsomt for et barn med nedsatt allmenntilstand å være i barnehagen enn hjemme. Barnet trenger ekstra oppmerksomhet og omsorg som personalet ofte ikke har tid til å gi.

Det er viktig at tilfeller med nedsatt allmenntilstand, og ikke synlige/kjente symptomer på f. eks. forkjølelse eller influensa, blir tatt alvorlig. Det kan være påkrevet å observere barnet ekstra, derfor bør barnet sendes hjem i slike tilfeller.

Oppkast

Om barnet har kastet opp i løpet av natten eller morgenen, skal ikke barnet komme i barnehagen. Av smittehensyn skal barnet være symptomfri i 48 timer før det kommer i barnehagen igjen.

Ringorm

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er startet.

Røde hunder 

Dette bør avtales i samråd med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan man gå i barnehage fra 1 uke etter at utslettet brøt ut.

Skabb

Barnet kan gå i barnehage, på skole eller delta i vanlige aktiviteter dagen etter at behandling er startet.

Skarlagensfeber

Barna er smittefri når de har brukt penicillin i minimum ett døgn, og de kan gå i barnehage dersom allmenntilstanden tillater det og temperaturen ikke er over 38 grader.

Smitte gjennom blod

Dette gjelder sykdommer som HIV, hepatitt B og C.

Bløende sår og neseblødninger skal stelles med engangshansker, men ellers skal vedkommende stelles/behandles som vanlig.

Smittsom hjernehinnebetennelse

Sykdommen skyldes smitte med enten bakterier eller virus. Den mest alvorlige formen skyldes bakterien meningokokker. Symptomer og tegn på smittsom hjernehinnebetennelse er feber, hodepine, betydelig nedsatt allmenntilstand, nakkestivhet, lysskyhet og døsighet.

Foresatte eller personale som får mistanke om denne sykdommen hos barn må straks søke legehjelp.

Når et sikkert tilfelle av sykdommen er påvist eller det foreligger sannsynlig tilfelle av sykdommen skal Bydelsoverlegen varsles, som igjen vurderer hvilke tiltak som er nødvendig for å forebygge smitte.

Streptokokk halsbetennelse

Barna kan gå i barnehage når de har brukt penicillin i minst ett døgn dersom de ikke har feber over 38 grader eller svekket allmenntilstand.

Tuberkulose

Tuberkulosekontroll er obligatorisk for alle som kommer fra høyendemiske land eller som tidligere i livet har oppholdt seg mer enn 3 mnd. i høyendemiske land, ved tiltredelse eller gjeninntredelse av stilling i barnehagen. Høyendemiske land omfatter alle land unntatt Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zeeland og Japan.

Urinveisinfeksjoner

Smitter ikke fra person til person. Allmenntilstand og eventuelt feber er avgjørende.

Vannkopper

Barna bør holde seg hjemme til alle deler av utslettet er tørket inn, det vil si at alle vannkoppene er omdannet til tørre skorper. Så lenge barnet har væskefylt utslett er det smittsomt. Gi beskjed til barnehagen dersom barnet ditt har fått vannkopper.

Vorter

Det er ingen begrensninger for barnehage. Vorter smitter i praksis ikke fra person til person.

Ørebetennelse

Sykdommen smitter ikke, derfor er det ingen begrensninger. Feber eller allmenntilstand er avgjørende.

Øyekatarr

Det er barnets lege som avgjør om behandling med øyedråper skal igangsettes. Skyldes den virus kan barnet gå som vanlig i barnehagen. Dersom legen finner at det er indikasjon for behandling med antibakterielle øyedråper, kan barnet gå i barnehagen en time etter igangsatt behandling.

 

RUTINER VED TILFELLE AV ALVORLIG SYKDOM I BARNEHAGEN

Ved barnehagestart skal alle foreldre gjøres oppmerksom på at all sykdom som medfører smittefare for andre barn og ansatte, skal meldes til barnehagen med en gang. Foreldre har plikt til å melde fra til barnehagen om alvorlig smittsom sykdom i hjemmet.

Styrer skal informere barnehagens foreldre skriftlig dersom alvorlig smittsom sykdom oppstår. I tillegg skal ansatte informeres om saken og om nødvendige forhåndsregler.

Alvorlig smittsom sykdom meldes til bydelsoverlegen. Styrer plikter å innhente nødvendig informasjon og bistand dersom alvorlig smittsom sykdom oppstår.

Foreldre plikter å følge de forholdsregler som fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

 

MEDISINERING I BARNEHAGEN

Barnehagen følger Oslo kommunes retningslinjer for medisinering i barnehager, og vil kun gi medisiner ved tilfeller av kronisk sykdom som f. eks astma og diabetes. 

I slike tilfeller skal foresatte skrive under på et skjema og i tillegg gi opplæring til personalet. Skjema kan hentes på styrer kontor. Alle typer medisiner må leveres til personalet, slik at dette oppbevares sikkert.

Medisiner som f. eks øyedråper og antibiotika skal dermed kun tas hjemme og ikke gis av personalet i barnehagen.  Velg medisiner som kan tilpasses disse retningslinjene.