NATUR OG NÆRMILJØ

Vi har valgt Natur og nærmiljø som vårt hovedsatsningsområde. Personalets kompetanse og interesser, samt barnehagens muligheter til å bruke marka, sjøen og nærmiljøet var utslagsgivende for dette valget.

Ragnas hage har et variert og stort uteområde som vi bruker hele året. I tillegg til spennende turmål i vårt nærmiljø, reiser vi også til skogen og til sjøen. 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra tilat barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan bli nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

(Rammeplanen)

VÅRE MÅL

 • Barnehagen skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.
 • Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.

VÅRE TILTAK

 • Tur på tvers (samarbeid på tvers av avdelingene)
 • Turer tilpasset barnas motoriske utvikling 
 • Turer i nabolaget, skogen, ved sjøen med mer
 • Benytte oss av vår egen bålplass og bålhytte i barnehagen
 • Lage mat ute
 • Såing i plantekasser og drivhus
 • Årlig miljøuke
 • Ruskenaksjon
 • Kildesortering
 • Skiskole i januar/februar for barn som fylte fire året før
 • Felles aktivitetsdager ute, blant annet Bjørkesprettdagen og Polardagen
 • Samarbeid med lokale foreninger og kunstnere
 • Klekke kyllinger

Les gjerne mer om hovedsatsningsområdet i vår Årsplan.