DET SPIRER OG GROR

Ute i vår hage har vi såkasser og et lite drivhus. Vi ønsker at barna skal få oppleve og undre seg over naturen og dens mangfold, og at det skal spire og gro i Ragnas hage.

Sommeren 2015 fikk vi plantet ut mange frukttrær og bærbusker i hagen vår, og vi håper at vi i fremtiden kan høste inn både plommer, epler, rips, solbær og stikkelsbær.

"Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap og vær"

Rammeplanen

ELVELANGS

Helt siden høsten 2009 har førskolegruppa i Ragnas hage vært med på Elvelangs.

Torsdag kveld nærmest høstjevndøgn erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva med 4000 fakler. Publikum inviteres til en stemningsfull vandring langs elva der man opplever forskjellige kulturinnslag underveis i form av lys, dans og toner, både fra profesjonelle og amatører.

Bydelene langs Akerselva arrangerer Elvelangs i fakkellys i samarbeid med frivillige ildsjeler, og med støtte fra en lang rekke samarbeidspartnere og sponsorer.

Vi i Ragnas hage har siden oppstarten hatt et samarbeid med den lokale kunstneren Maria Sundby. Maria besøker oss hvert år rett etter sommeren, og Elvelangs er den nye førskolegruppas første, store prosjekt. Vi starter alltid med en liten workshop hvor barna tegner figurer ut i fra et gitt tema, og Maria hjelper til med formgivning av figurer basert på barnas tegninger. De store figurene lages i hønsenetting og plastfolie, og barna kler dem så med fargerike silkepapir. Helt til slutt fester vi lyslenker på dem, og resultatet blir flotte lysinstallasjoner. I tillegg lager vi kjempefine lyslykter av syltetøyglass og silkepapir.

Vi oppfordrer alle til å ta turen langs Akerselva denne kvelden og oppleve magien under Elvelangs!

KLEKKE KYLLINGER

Våren 2016 klekket vi for første gang kyllinger i Ragnas hage. Rugekassen var på plass og vår kjære vaktmester, David, hjalp oss i gang med prosjektet. Han har frittgående høns hjemme, og eggene kom derfra.

Det tar 21 dager å klekke ut kyllinger, og vi var superspente på hvor mange vi kom til å få. Vi la 24 egg i rugekassen. Det var førskolebarna som hadde hovedansvaret for prosjektet, men alle de andre barna tok også del i prosessen.

Og for en prosess det ble!!! Prosjektet var helt fantastisk!! I hele 5 uker var alle barna, foreldrene og de ansatte inne i kyllingboblen. Det var selvsagt litt vanskelig, for spesielt de minste barna, å forstå hva som skulle skje med eggene som lå inne i Rugemaskinen, men vi snakket masse om det, hengte opp bilder og hadde nedtellingsplan. Og etter akkurat 21 dager begynte ting å skje.... Eggene rørte på seg, vi kunne høre pipelyder, og vi så små nebb som hakket seg løs. Magisk!!! Hele 22 av 24 kyllinger fikk vi. Den 23. kyllingen, som fikk navnet Pjusken, døde dessverre etter en dag og den siste kyllingen døde inne i egget sitt. Pjusken fikk en verdig begravelse.

Engasjementet var på topp! Så mye liv og røre ved bringing og henting har vi aldri sett maken til:-)   

Kyllingene bodde i et eget bur her i Ragnas hage i nesten to uker. Vi passa godt på at det ikke ble kaldt for dem,  en varmelampe over buret hjalp oss med det. Vi matet dem og gav dem vann. Mye bæsj ble det jo, og da måtte vi rydde litt i buret. Barna som ønsket det fikk holde kyllinger hver dag, og det var det jammen mange av de voksne som også ønsket. Etter to uker flyttet alle kyllingene hjem til David i Maridalen.

I juni tok David med seg tre av kyllingene tilbake til barnehagen, og de var ikke til å kjenne igjen. Store som høner og haner var de blitt.

Vi kan trygt si at prosjektet var vellykket og at det frister til gjentakelse!!!

ragnashage_skiskole.JPG

SKISKOLE

I januar og februar arrangerer vår egen skiskole. Alle barn som fylte fire året før er med på skiskolen. Førskolebarna reiser ofte til Solemskogen for å gå på ski der, mens de andre har skiskole ved barnehagens uteområde. Skiglede og positive opplevelser står i fokus.

Vi hjelper til med å skaffe utstyr til de barna som ikke har det.

SNURR FILM