SØK BARNEHAGEPLASS

Vi setter stor pris på at dere tar en titt innom vår hjemmeside og kanskje vurderer å søke plass i Ragnas hage. Dere kan søke barnehageplass hos oss via Oslo kommunes søknadsportal

Maksprisen er for tiden 2910 kr pr. måned.  Vi følger Oslo kommunes betalingssatser. 

I tillegg tar vi 300 kr i matpenger pr. måned. Matpengene dekker to måltider per dag, lunsj og ettermiddagsmåltid. Vi serverer varmmat til lunsj 3-5 ganger per uke.

Kort forklaring på søknadsprosessen:

 • Benytt deg av linken over (eller gå inn på www.oslo.kommune.no)
 • Klikk på linken «Søke eller bytte barnehageplass».
 • Følg prosedyren. Husk at dere trenger personnummeret (11 siffer) til både barn og foreldre for å kunne søke.
 • Det er mulig å søke på 5 forskjellige barnehager. Disse settes opp i prioritert rekkefølge.

OPPTAK AV BARN 

Barnehagens opptakskrets er som følger:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne (ref. Lov om barnehager § 13). 
  Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner.
 2. Barn som er omfattet av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten.
 3. Barn av ansatte i Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter, Ragnas hage samt øvrige virksomheter som sorterer inn under Stiftelsen Støttelaget. 
 4. Søsken av barn med plass i Ragnas hage
 5. Oslo kommune 

Vedrørende punkt 3: Plassene fordeles etter en intern nummerert venteliste.

Vedrørende punkt 4: Oppstartsdato til eldre søsken som går i Ragnas hage teller som ansiennitetsdato. 

Vedrørende punkt 5: Vi har ingen nummerert venteliste når det gjelder opptak av barn uten prioritet. Vi har kun lesertilgang til søkerlisten i det kommunale systemet. 

Grunnen til at vi ikke lager nummererte ventelister er at søkerlisten stadig er i bevegelse. Opplysninger gitt ut en dag, kan vise seg å ikke stemme dagen etter. 

Barn i denne gruppen velges ut i fra alder, kjønn og prioritet i søknaden (om dere søker oss på 1. plass, 2. plass osv.)

SØKNADSFRIST

Det er søknadsfrist 1. mars for barn som er ett år eller mer innen 30. september, og så er det søknadsfrist 15. august for de som er ett år i oktober og november (disse kan selvsagt søke tidligere om ønskelig).

NB! Endring av søknaden etter 1. mars medfører at man faller ut av hovedopptaket.

Ved ledige plasser resten av året, tar vi inn barn på supplerende opptak. 

BESØK I RAGNAS HAGE

Vi arrangerer Åpen kveld i februar. Datoen annonseres på våre hjemmesider, informasjonstavlen på
gjerdet, Kiwi Torshov, Åpent Bakeri Torshov og Helsestasjonen i Sandakerveien.

Vi prøver å skjerme barnegruppene for alt for mye besøk i åpningstiden. Hvis du ikke har mulighet til å komme på Åpen kveld, kan du ta kontakt med styrer for mer informasjon.

SØK MED HJERTET

Vi vet at det å søke barnehageplass kan være vanskelig, og at det nesten kan føles som å delta i et lotteri. Det er mange barnehager å velge imellom, og det er ikke alltid lett å sette de fem valgene i prioritert rekkefølge. 

I hovedopptaket er det mange regler å forholde seg til. Det er flere opptaksrunder, og det kan hende man ikke får svar før sommerferien er i gang. Forhåpentligvis får man ett av sine fem valg, men man kan også få tilbud om barnehageplass i en barnehage man ikke har søkt på. Kanskje i en annen bydel også.

Vi får ofte spørsmål om hva som kan være taktisk lurt i en søknadsprosess. Vi har ikke fasiten på dette, men vårt råd er rett og slett:

Søk med hjertet, finn fem barnehager dere virkelig kunne tenkt dere at akkurat deres barn skal gå i☺

OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS

Oppsigelse av plassen gjøres elektronisk gjennom Oslo kommunes søknadsportal.