DEN GODE HVERDAGEN

Ragnas hage og Ragna Ringdals dagsenter har en felles visjon om å skape den gode hverdagen, og stikkord som læring, utvikling, vekst, lek, omsorg og opplevelser står sentralt.

Vårt hovedmål er at både barn, foreldre og ansatte skal føle at de er en del av denne hverdagen, og at det kan spire, gro og blomstre i Ragnas hage!

Vi ønsker å gi barna et godt grunnlag for å møte verden. Barna i Ragnas hage skal oppleve

 • trygghet og omsorg
 • aktive, tilstedeværende og stabile voksne som bryr seg og tar barn på alvor
 • positive holdninger, gjensidig respekt og empati
 • mulighet til å være her og nå i leken
 • gode hverdager
 • tid og rom til å la kreativiteten blomstre
 • mulighet til å medvirke
 • voksne som tar barneperspektivet
 • utvikling, mestring og selvstendighet
 • relasjoner som styrker barns selvfølelse
 • godt samarbeid, kommunikasjon og samspill
 • trivsel, humor og glede

 

vinter.jpg
 
Det handler om å sette varige spor gjennom å skape et trygt miljø med god omsorg, som gir plass til mye glede og kreativitet. Da blir hverdagen fylt av morsomme, spennende, rare og lærerike opplevelser og magiske ting vil skje....
— Årsplan 2015-2017